Publicația Football legal, World in Review – 2016

Natura sancțiunilor disciplinare aplicate de administrația de licențiere în privința cluburilor sportive aflate în procedura insolvenței – autor Paul-Filip Ciucur